top of page

Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Testler

Psikometrik testler çeşitli amaçlar için kullanılan ve gerektiğinde doğru tedaviye ulaşmanızı sağlayan bilimsel araçlardır. Bu araçlar; çözüme giden yolda sorunlarınızın daha kısa sürede ve daha ekonomik şekilde tepiti için geliştirilmiştir.

Testlerin uygulanma ve yorumlanma aşamalarının doğru ve tutarlı sonuçlar ortaya koyabilmesi için; uygulayıcı ve yorumlayıcının sertifikasyon sürecinden geçmiş bir uzman olması hayati önem arz etmektedir. 

Bu süreçte,

 ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli olan doğru ortamın hazırlanmasına değer veriyor,  

küçük çocuklardan yetişkinlere kadar tüm danışanlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

Wais Wechsler Yetişkinler İçin

Zeka Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
SCL-90
Tematik Algı
Testi
Moxo Dikkat Testi

          Wais Wechsler zeka testi 16 ve üzeri yaşlardak bireylerin zihinsel yeteneklerinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir testtir. Wechsler sözel ve performans şeklinde iki temel bölümden meydana gelmektedir.

          Beier cümle tamamlama testi yansıtma temeli üzerine kurulmuş projektif bir testtir. Kişilere bireysel olarak uygulanabildiği gibi arzu edilirse grup halinde de uygulanabilmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu test, katılımcıların sahip oldukları tutumları veya duyguları inceleme olanağı tanır. Uygulama yapılan yaş gruplarına göre Form A ve Form B olarak iki form halinde geliştirilmiştir. Testin içerdiği maddeler, tamamlanması gereken cümleler şeklinde dizayn edilmiştir.

          Dissosiyatif yaşantılar ölçeği bireylerin sahip oldukları bozuklukları taramada kullanılan bir tarama testidir. Bu test var olan bozuklukları ortaya koyabilirken, şiddeti hakkında da ölçüm imkanı tanımaktadır.

          Wisconsin Kart Eşleme Testi, yetişkin bireylerde soyut akıl yürütme yeteneğini değerlendirmek amacıyla geliştirilen ilk eşleme testlerinden birisidir. Bununla birlikte bu test ile kavramsallaştırma, stratejileri oluşturma ve iptal etme yeteneği, problem çözme, dikkati sürdürebilme, zihinsel esneklik gibi beynin yönetici işlevleri olarak bilinen işlevler de değerlendirilmektedir.

          Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan ve 566 sorudan oluşan objektif bir kişilik testidir. Bireyin sahip olduğu kişilik özelliklerini objektif bir biçimde ve bilimsel bir metot ile ortaya koymaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın kullanılan kişilik testlerinden biridir. MMPI 10 adet klinik alt ölçek ve 3 adet geçerlilik alt ölçeği olmak üzere toplam 13 alt ölçekten oluşmaktadır.

          SCL-90, patolojik bulguların ele alındığı ve 90 sorudan oluşan bir belirti tarama testidir. Somatizasyon, obsesif kompulsif bulgular, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke ve düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünceler ve psikotizm alt boyutları hakkında tutarlı ve güvenilir sonuçlar verir.

          Yetişkinlere ve 14 yaş ve üzerindeki ergen bireylere bireysel şekilde uygulanan ve en sık başvurulan başarılı bir projektif kişilik testidir. Bireylerin geçmiş yaşantıları, dürtüleri, ilgi alanları, kişilik özellikleri gibi bireyi tanımayı ve anlamlandırmayı oldukça kolaylaştıran unsurlar hakkında geçerli ve güvenilir bilgiler sağlayan bilimsel bir araçtır.

          Moxo, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar destekli olarak uygulanan, görsel ve işitsel çeldiricilerin bulunduğu bir dikkat ölçme testidir. Bu test, dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif şekilde ölçülmesi ve uygun norm gruplarına göre doğru yorumlanmasında oldukça etkili bir yöntemdir. 

bottom of page