top of page

Ekin Özaksoy

Uzman Psikolog

Uzm. Psk. Ekin Özaksoy.jpg

           Ekin Özaksoy, çalışma hayatı boyunca çocuk, ergen, aile ve genç yetişkin psikoloğu olarak görev alarak; psikoterapiler, psikolojik testler ve raporlamalar gibi alanlarda uygulamalar yapmıştır.  Kurumsal hizmetlerde eğitimler vermiş, çocuklar için projeler uygulamış ve yönetmiştir.  6 senelik öğrencilik hayatı ve 13 senelik meslek hayatının her döneminde mesleki gelişmeleri takip etmiş, eğitimlerde ve kongrelerde yer almış, farklı çatılar altında gönüllü çalışmalara katılmış, dezavantajlı gruplarla çalışmış, toplumsal travmalarda görev almıştır. 

 
 
 

Eğitim

Nitelikler

Eyl 2016 - May 2019

Eyl 2010 - Haz 2013

Tezli Yüksek Lisans

Eyl 2006 - May 2010

Lisans

Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcı Diploması (Association For Play Therapy ve Family Psychological Services onaylı Associate Level Diploması)

 

Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü

Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Uzmanlığı

(Klinik Sağlık Psikolojisi)

 

Hacettepe Üniversitesi

Psikoloji

 

İş Deneyimi

Eylül 2023 - Halen

Terapal Psikoloji

Ekim 2016 - Tem 2023

Madalyon Psikiyatri

May 2015 - Haz 2016

Fenomen Psikoloji

Oca 2014 - Oca 2015

Medicana International Ankara Hastanesi

Oca 2013 - Oca 2014

ASAM & International Medical Corps

Klinik Psikolog

Ankara / Çankaya

Klinik Psikolog 

Ankara / Çankaya

 • Çocuk, ergen ve aile psikoloğu olarak çalışmıştır.

 • Psikolojik değerlendirme görüşmeleri yapmış ve psikolojik testler uygulamıştır.

 • Bireysel psikoterapi ve oyun terapisi seansları yürütmüştür.

 • Çocuk ihmal ve istismarı bildirim süreçlerinde görev almıştır.

 • Test ve rapor düzenlemesi süreçlerini yönetmiştir.

 • Oyun terapisi prosedürlerini geliştirmiştir.

 • Meslektaşlarına süpervizyon ve mesleki eğitimler vermiştir.

 

Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurumsal Hizmetler (Aynı Dönemlerde):

 

 • Öfke Yönetimi, Stresle Başa Çıkma, Mindfulness, Resilience, Psikolojik İlk Yardım, Zorlayıcı Yaşam Olayları ile Başa Çıkma, Anne Baba Eğitimi,  Çocuklara Sınır Koyma, Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Aile Atmosferi gibi eğitimler vermiş.

 • Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurumsal Hizmetler çatısı altında 2023 yılında büyük depremler sonrası 7 ilde çocuk odaklı psikososyal destek projelerini yönetmiş ve proje sorumlusu olarak görev yapmıştır.

 
 

Psikolog

Ankara 

 • Çocuk, ergen, aile ve genç yetişkin psikoloğu olarak görev almıştır.

 • Psikolojik test uygulamaları yapmıştır

 • Eş zamanlı olarak ASELSAN Çalışana Destek Birimi’nde uzman psikolog olarak görev almış, psikoterapi seansları yürütümüş ve kurum içi eğitimler vermiştir.

 
 
 

Klinik & Sağlık Psikoloğu

Ankara

 

 • Psikoterapi, psikolojik değerlendirme ve test uygulamaları yapmıştır.

 • Kemik iliği nakli olan çocuklarla çalışmış, onkoloji birimindeki hastalara psikolojik destek sağlamıştır.

 
 

Psikolog

Yalova

 

 • Sığınmacı ve göçmenlere psikososyal destek sağlamıştır

 • Psikososyal durum değerlendirmesi yapmıştır.

 • Proje dahilinde fiziksel ve psikolojik sağlık broşürleri hazırlamış, kurum içi eğitimlere katılmış, düzenli raporlama yapmış ve istatistik oluşturmuştur.

 
 
 

Yayınlar

Uluslararası Yayınlar:

 • Unver Ulusoy, T, Ozaksoy, E., Baskak, N. S., Bilek, H. C., Demirkose, M., Akin, M. E., Kahve, A. C., (2021). The Relationship between State-Trait Anxiety Levels, Hopelessness Levels and Duration of Hospitalization in Patients with Covid-19, Pyschiatry and Behavioral Sciences, 2021; 11(3):193-199

Ulusal Yayınlar:            

 • Hisli Şahin, N., Özaksoy, E. (2014). Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Boyutları ile Stres Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa

 • Çocuklarda Akran Zorbalığı Gösterme ve Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi İle İlişkisi (2009), Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

 • Tanımlarla Politikleşen Psikoloji (2010), Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin

 • Psikolojiye Çocuk Hakları Penceresinden Bakmak: Çocuğu Araştırmak Çocuksuz Olur Mu? (2008), Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 • Psikolojide Çocuk Hakları Temelinde Bir Araştırma: “23 Nisanda Çocuklar Ne İster?“ (2007), Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs

 

Eğitimler
&
Sertifikalar

2022 - Devam Ediyor

2021

2021

Nahide Doğrucan

2021

Uzm. Psk. Tuçe Ataş

Psk. İlknur Eeçınar

Uzm. Psk. Zeynep Kurt

Psk. Cemre Ceren Tan

2021

2021

Dr. Byron Norton

2019

Dr. H. Alp Karaosmanoğlu

2019

2018

Prof. Dr. Ayşe Yalın

2018

Prof Dr. Cengiz Güleç

2016

Dr. Byron Norton

2015

2015

Doç. Dr. Sedat Işıklı

Psk. Dr. Çağay Dürü

2014

Doç. Dr. Sedat Işıklı

Psk. Dr. Çağay Dürü

2013

2010

Doç. Dr. Sedat Işıklı

Psk. Dr. Çağay Dürü

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü 

 
Psikodrama Eğitimi
 
 
 
 
 

Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi

 
 
 
 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniklerinde Sık Görülen Olgularda Adli Bildirim Süreçleri ve Raporlama

 

SOBECE

Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi

 

Türk Psikologlar Derneği

 • Travma Oryantasyon Eğitimi

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanıma ve Klinik Değerlendirme: Uygun Müdahale Programlarının Planlanması, "ÖÖG'de Eğitsel Tanı ve Değerlendirme"

 
 

Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri

 • Şema Terapi: Model ve Teknikler

 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları

Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Part 1

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Süpervizyonu

 

Çocuk ve Ergen Terapilerinde Vaka Odaklı Süpervizyon

 

Psikoanalitik ve Psikodinamik Terapiler

 
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Süpervizyonu, (2017 - devam ediyor)

 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi, 2017

 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil, 2016

 
 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

 • Farkındalık Temelli Bilişsel Atölye Çalışması, 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitimi Modül: 1

 
 
 

Çağdaş Freudyen Yaklaşım Üzerine Temellendirilmiş Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Süpervizyonu

 
 
 
 

Travma Psikolojisi Eğitimi II. Düzey - Travma Sonrası Müdahaleler

 
 
 
 

International Medical Corps

 • Mültecilerde Psikolojik Sağlık Eğitimi

 • Mültecilerde Psikososyal Destek Eğitimi

 
 
 
 
 

Travma Psikolojisi Eğitimi I. Düzey - Travma Sonrası Stres Tepkilerine Kuramsal Yaklaşımlar

 
 
 
 

Ölçme
&
Değerlendirme 

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2018

 • Moxo Dikkat Testi, Moxo Türkiye, 2018

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği -IV (WİSC-4), Türk Psikologlar Derneği, 2017

 • Nöropsikolojik Test Bataryası Eğitimi (Stroop Testi, İşaretleme Testi, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşitsel- Sözel Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi), Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar, Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Sirel Karakaş, 2017

 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası Eğitimi, Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Sirel Karakaş, 2017

 • Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi), Uzm Psk. Çağla Tuğba Dortoğlu, 2016

 • Tematik Algı Testi Eğitimi, Prof. Dr. Azmi Varan, 2010

Seminer
&
Kongreler

 • Türkiye Psikoterapi Zirvesi, 2021

 • Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014

 • Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010

 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2009

 • Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2009

 • Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 2008

 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2008

 • Ulusal Psikoloji Kongresi, 2008

 • Rehberlik Sempozyumu, 2008

 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2007

 • Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları–5, 2007

 
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page