top of page

Uygulama Temelli Psikoloji Staj Programı 

 

Çok Kültürlü Danışma ve Çeşitlilik

Terapide teknolojinin kullanılması / teknolojiyle terapinin desteklenmesi
•    Kullanılabilecek uygulamalar
•    Görsel, sesli veya yazılı kaynaklar

Kriz ve travmada müdahaleler
•    Kayıp ve yas durumunda müdahale
•    Travma sonrası stres bozukluğunda müdahale
•    İntihar düşüncesinde müdahale
•    Aile içi şiddet durumunda müdahale
•    Cinsel istismar durumunda müdahale
•    Boşanmada müdahale
•    Doğal afet sonrası travmada müdahale
•    İş yeri mobing mağduriyetinde müdahale
•    Ekonomik sıkıntılar borç durumunda müdahale
•    Uyum problemleri, yabancılaşma veya dışlanma durumunda müdahale
•    Akran zorbalığında müdahale

Terapide kişinin psikolojik becerileri nasıl güçlendirilir? Nasıl olumlu psikoloji oluşturulur.

 
 

24 Haziran - 19 Temmuz

Dersler

Her Hafta

3 Gün - 4 Saat

Psikolog Görüşmeleri

Alanında uzman farklı ekollerden uzman psikologlar.

Vaka Paylaşımları

Soru - Cevap

Süpervizyon

 Vakalar ve örnekler üzerinden, öğrencilere süpervizyon ve intervizyon desteği.

Psikolog Görüşmeleri

Uygulama temelli eğitim yanında ayrıca alanında uzmanlaşmış farklı ekollerden uzman psikologlar da programımızda yer alacaktır. Vaka paylaşımı, soru cevap veya bir konu üzerine sunum şeklinde olacaktır. Konuların belirlenmesinde talepleriniz dikkate alıncaktır.

 

Uzm. Psk. Şehrazat Paşa

 • Gottman Çift Terapisi

 • Bağımlılık

 • Şema Terapi

 • BDT

 

Psk. İlker Durmuş (25+ Yıl Deneyim)

 • EMDR Travma

 • Erken Dönem Travma

 • Çözüm Odaklı Stratejik Terapiler

Kln. Psk. Ekin Özaksoy

 • APT Onaylı Deneyimsel Oyun Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • EMDR

 • Şema Terapi

 • Wisc-4 | Moxo | NPTB

 

Kln. Psk. Ecem Altop (Doktora Öğrencisi)

 • Çocuk & Ergen Psikolojisi

 • Oyun Terapisi

 

Kln. Psk. Ali Cengiz

 • BDT

 • Kaygı Bozukluğu

 • Panik Atak

 

Kln. Psk. Gizem Nur Talu

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler

 • Tanılar Üstü Yaklaşım

 

Uzm. Psk. Selma Eren Şakar (25+ Yıl Deneyim)

 • EMDR Travma

 • BDT

 • Sorun Yönetimi (Problem Management)

 • Sosyal Kaygı & Sınav Kaygısı

*Programa katılacak uzmanlar değişkenlik gösterebilir veya yeni uzmanlar programa eklenebilir. Terapal Psikoloji program değişiklik haklarını saklı tutar.

 
 
 

Ücretlendirme

5000₺ + Kdv (%10)

Detaylı Bilgi & Başvuru

0312 428 44 87

bottom of page