top of page

TERAPAL
AKADEMİ

Uygulama Temelli Psikoloji Staj Programı

Terapal Psikoloji Staj.jpg

Stajyerlerimizin Gözünden

 

Program İçeriği

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Derslerimiz interaktif bir biçimde ve uygulama üzerinden işlenmektedir. Öğrencilerimiz dersler esnasında tartışma ortamında kendi düşüncelerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Teorik

• Temel İletişim Becerileri ve Psikolojiyle Olan ilişkisi

• Terapötik Beceriler ve danışmada kullanılması

• Psikolojik danışma sürecine genel bakış (psikoterapiyi anlama)

• Genel danışma basamakları

• Öngörüşme yapma becerileri / seansa hazırlanma

• Yaşam öyküsü alma / doğru soruyu sormak

• İlk görüşmede danışanın getirdiği sorunları değerlendirme

• Danışma amacının oluşturulması

• Psikolojik danışmada müdahale seçme

• Müdahale yöntemlerini tanıma (duygu, biliş, davranış, etkileşimsel)

• Bilişsel davranışçı terapinin temel ilkeleri

• Bilişsel davranışçı terapide amaç

• Seans yapılandırması • Terapi aşamaları

• Bilişsel formülasyonun oluşturulması

• Otomatik düşüncelerin saptanması

• Yinelenmeyi önleme yöntemleri

• Şema terapide temel kavramlar

• Erken dönem uyumsuz şemaları (genel özellikleri, nasıl oluşur, nasıl tetiklernir)

• Şema alanları

• Şema başa çıkmaları

• Şema modları (modların ortaya çıkma biçimleri)

• Şema terapi süreci ve amaçları

• Şema terapide bilişsel, duygusal, davranışsal, etkileşimsel müdahaleler.

 

Pratik

• Hitabet ve iletişim becerilerini geliştirme uygulaması

• Öngörüşme uygulaması

• 7 seans uygulama

• Süpervizyon

• Vaka paylaşım atölyeleri

• Psikolog buluşmaları (deneyim ve vaka paylaşımları)

 

 

1. Grup
3 Temmuz - 4 Ağustos

2. Grup
31 Temmuz - 1 Eylül

Programımız ücrete tabiidir. Gruplar arası ücret farkı yoktur.

Staj bitiminde ücretsiz süpervizyon programa dahildir. 

 
 
 

Staj Programı Başvuru Formu

Sınıf
Katılmak istediğiniz grup

Ücret ve detaylı bilgi için arayınız

 

Başvurunuz için teşekkürler

bottom of page