top of page

ÇOCUK - ERGEN
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Çocukluk dönemi, insan hayatındaki en önemli dönemlerden bir tanesidir. Çocuk, fiziksel olarak gelişimini sürdürürken sosyal beceleri, duygu ve davranışları bu dönemde öğrenmeye başlar. Her yaş kendi içerisinde incelenir ve her yaşın kendisine has bilişsel, psiko-sosyal, psiko-motor, davranışsal ve gelişimsel özellikleri vardır. Çocuğun sahip olduğu bireysel özellikleri, mevcut aile ortamı, ailenin tutum ve davranışları ve çocuğun içine doğup büyüdüğü sosyal ortam, davranışları ve gelişimsel özellikleri etkileyebilir.

Çocuk Danışmanlığı, Çocuk Psikologları ve Pedagoglar tarafından yürütülür; çocuğun desklenmesi gereken alanlarda ailelere destek olur ve aileler ile iş birliği içerisinde çalışır.

Gelişim bir süreçtir ve nerede başladığı, nerede bir sonraki aşamaya geçtiğinin kesin bir sınırı bulunmamaktadır. Bilinen en önemli husus, tüm basamakların birbiriyle ilişkili olduğu ve birbirlerinden etkilendikleridir. Bu dönemde var olan bir problem, ileride ergenlik, genç yetişkinlik veya erişkin yaşantıda kendisini gösterebilir.

 

Var olan problemlerin sağlıklı bir biçimde çözümlenmesi, ileride yaşanabilecek olumsuzluklar için önleyici bir etkiye sahiptir. İçinde bulundukları yaş ve gelişim dönemiyle de ilişkili olarak çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak sahip oldukları problemleri ifade etmekte, hatta fark etmekte güçlük yaşayabilir. Yaşadıkları mevcut problemleri dışa vurma biçimleri genellike davranışsaldır ve duygu ve davranışlardaki bu değişimler ebeveynler tarafından yanlış anlaşılmaya çok müsaittir. Bu değişimler, çocuğun dış dünyaya sorunu yansıtma biçimidir.

 

Çocuk danışmanlığı ile yansıtılan bu sorun alanı incelenir ve altta yatan asıl bilgiye erişim sağlanması amaçlanır. Bu noktada çocuk ve ebeveyn arasında sağlıklı iletişim için bir çeşit köprü görevi gören danışman, problemin çözümlenmesinin yanısıra çocuğun desklenmesi gereken alanlar üzerine aileye destek olur ve aileler ile iş birliği içerisinde çalışır. Burada amaç, ebeveynlerin sağlıklı bireyler yetiştirebilmeleri için gerekli profesyonel desteği almaları ve ileride baş gösterebilecek farklı sorunlarda, edindikleri becerileri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Çocuk Danışmanlığı Hangi Sorun Alanları Çalışılır ?

 • Kaygılar- Korkular

 • Beslenme ve Yeme Sorunları

 • Çocuklarda Fobik Durumlar

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Dikkat Eksikliğine Yönelik Çalışmalar

 • Duygusal ve Cinsel İstismar

 • Ebeveyn- Çocuk Bağlanma Sorunları

 • Evlat Edinme Süreci ve Sonrası

 • Konuşma ve Gelişim Sorunları

 • Çocuklarda Yalan

 • Çocuklukta Cinsel Eğitim ve Mastürbasyon

 • Boşanmanın Çocuk Üzerine Etkileri

 • Okul Başarısı

 • İçe Kapanma/ Utangaçlık

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Okul Korkusu

 • Özgüven Sorunları

 • Ölüm ve Yas süreci

 • Parmak Emme

 • Saldırganlık/ Vurma Davranışları

 • Sınır Koyma

 • Tikler/ Takıntılar

 • Uyku Sorunları

 • Uyum Sorunları

 • Ders Çalışma Alışkanlığı

 • Alt Islatma/ Tuvalet Eğitimi

Güçlü çocuklar yetiştirmek, incinmiş yetişkinleri onarmaktan daha kolaydır.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, sözcükler yerine oyuncakların kullanıldığı, çocukların yaşadıklarını sorunları anlayabilmeyi, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olabilmeyi, sahip oldukları duygu ve davranışları ve çatışmaları çözümlemeyi amaçlayan ve bunu da güvenli ve profesyonel bir ortamda gerçekleştiren bir tür terapi tekniğidir.

MOXO Dikkat Testi

 MOXO klinik ve bilimsel olarak onaylanmış,  6-12 yaş aralığındaki çocuklarda ve 13-65 yaş arası ergen ve yetişkin bireylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş dikkat testidir.

Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanır, görüş ve duygu içermez

Ergen Danışmanlığı

Ergen danışmanlığı ile ebeveynler çocuklarının içinde bulundukları gelişim dönemi, bu döneme ait krizler, bu dönemde çocuklarının fiziksel, fizyololojik, davranışsal ve duygusal değişimleri ve bu değişimlere yönelik doğru yaklaşımlar hakkında bilgilendirilirken; dönemi yaşayan bireyin kendini ve dünyayı anlamlandıracağı güvenli bir alan yaratılır.

Gizliliğin Sınırları Nelerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası emirlerince; kişinin kendisine veya bir başkasına yönelik zarar verme eğiliminin varlığı veya planının gündeme gelmesi halinde psikolog – psikolojik danışmanın bu durumu yetkili mercilere bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Bunun dışında kalan her şeyin terapist ve danışan arasında özel ve gizli olarak kalması zorunludur.

Çalışma Saatlerimiz

Hafta içi:   10:00  -  19:00

Hafta sonu: 09:00  -  20:00

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Paris Caddesi

No:49/B Daire3

0312 428 4487

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page