top of page

SCL-90

SCL-90 Nedir ?

 

     SCL-90, bireyin sahip olduğu patolojik bulguların varlığının tespit edilmesi ve ortaya konan semptomların düzeyinin belirlenmesi için kullanılan psikometrik bir testtir. 90 sorudan oluşan bir belirti tarama testi olan SCL-90, toplam 10 adet testten meydana gelir.

 

 

SCL-90 Hangi Alt Ölçeklerden Oluşur ?

 

      Somatizasyon, obsesif kompulsif bulgular, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke ve düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünceler ve psikotizm alt boyutları hakkında tutarlı ve güvenilir sonuçlar verir.

 

 

Testin Türü Nedir ?

 

Belirti tarama testi

 

SCL-90  kimlere uygulanır ?

 

Bu test, 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanır.

 

SCL-90   nasıl uygulanır ?

 

Bu test, bireysel veya grup olarak uygulanır.

 

SCL-90  ne kadar sürede uygulanır ?
 

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte süre sınırlaması bulunmamaktadır.

bottom of page