top of page

Çift ve Ailelere Yönelik Psikolojik Testler

Psikometrik testler çeşitli amaçlar için kullanılan ve gerektiğinde doğru tedaviye ulaşmanızı sağlayan bilimsel araçlardır. Bu araçlar; çözüme giden yolda sorunlarınızın daha kısa sürede ve daha ekonomik şekilde tepiti için geliştirilmiştir.

Psikolojik testlerin uygulanma ve yorumlanma aşamalarının doğru ve tutarlı sonuçlar ortaya koyabilmesi için; uygulayıcı ve yorumlayıcının sertifikasyon sürecinden geçmiş bir uzman olması hayati önem arz etmektedir. 

Bu süreçte,

 ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli olan doğru ortamın hazırlanmasına değer veriyor,  

küçük çocuklardan yetişkinlere kadar tüm danışanlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

Golombock Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ)

Evlilik Doyumu
Ölçeği

Evlilik Uyumu
Ölçeği

          Golombock Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ), Rust ve Golombock tarafından geliştirilmiştir. Cinselliğin değerlendirilmesi, cinsel ilişkinin niteliği ve fonksiyonlarının anlaşılması ve yaşanan sorunların çözümüne en kısa yoldan ulaşmak adına geliştirilmiş psikometrik bir ölçüm aracıdır.  7 alt boyut ve 28’er maddeden meydana gelen ölçeğin kadın ve erkek formu ayrıdır.

          Evlilik doyum ölçeği, aileyi oluşturan en önemli unsur olan çiftlerin, sahip oldukları ilişki ve evlilikten ne düzeyde doyum aldıklarını objektif bir düzlemde inceleyebilmek için geliştirilmiş psikometrik bir ölçüm aracıdır.

          Evlilik uyum ölçeği, evli çiftlerin evlilik uyumlarını ve beraberinde evlilik doyumlarını ölçmek ve ailenin birliğini bozucu etkileri en az zarar ile en kısa zamanda tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

bottom of page