top of page

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi Nedir ?

 

     

          Beier cümle tamamlama testi yansıtma temeli üzerine kurulmuş projektif bir testtir. Kişilere bireysel olarak uygulanabildiği gibi arzu edilirse grup halinde de uygulanabilmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu test, katılımcıların sahip oldukları tutumları veya duyguları inceleme olanağı tanır. Uygulama yapılan yaş gruplarına göre Form A ve Form B olarak iki form halinde geliştirilmiştir. Testin içerdiği maddeler, tamamlanması gereken cümleler şeklinde dizayn edilmiştir. Form A, 56 maddeden meydana gelir ve 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere yönelik ölçüm ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. 17 yaş ve üzeri bireyler için yetişkin formu olarak tasarlanan Form B ile ölçümler alınır ve 67 maddeden oluşmaktadır.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi Nasıl Çalışır ?

 

          Yukarıda da bahsedildiği üzre Beier Cümle Tamamlama Testi yansıtma temelli bir projektif testtir. Testin temel varsayımına göre testi alan kişi, bir miktar belirsiz uyarıcıyla karşılaştığında – karşılaştığı eksik cümleleri tamamlarken- sahip olduğu ilgi, tutum, istek ve üzüntü gibi durumları yansıtan tepkiler vermektedir. Bu test ile bireylerin geçmişe ve geleceğe karşı tavırları, benlik duygusu ve kendi yeteneklerine karşı tavırları, anne ve babaya karşı tavırları, ev ve aile ilişkilerine karşı tavırları, arkadaşlara ve otoriteye karşı tavırları, korku ve endişeleri, suçluluk duyguları, okul ve işe karşı tutumları ve karşı cinsle olan münasebetlerle ilgili tutum ve duyguları anlaşılmaya çalışılır.

 

 

Testin Türü Nedir ?

 

Projektif Test

 

Beier Cümle Tamamlama Testi kimlere uygulanır ?

 

Form A;  8-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergen bireylere uygulanabilir.

Form B; 17 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabilir.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi nasıl uygulanır ?

 

Bu test, bireysel olarak veya grup halinde uygulanır.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte süre sınırlaması yoktur.

bottom of page