top of page

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği Nedir ?

 

     

          Dissosiyatif yaşantılar ölçeği bireylerin sahip oldukları bozuklukları taramada kullanılan bir tarama testidir. Bu test var olan bozuklukları ortaya koyabilirken, şiddeti hakkında da ölçüm imkanı tanımaktadır.  Bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir ve testi alan bireyler karşılarına çıkan 28 soruya 0 ile 100 arasında 10’ar puan aralıklı yanıt puanlarını ile işareletme yaparlar. Dissosiyatif yaşantılar ölçeği geçerliliği ve güvenirliliği yüksek, devam eden belirtileri değerlendirmede de önemli bir araçtır ancak tanı koydurmak yerine dissosiyatif belirtilerin taranması amacıyla kullanılır. Testi alan bireyin normal veya patolojik dissosiyasyon gruplarından hangisine dahil olduğu tespit edilir. Bu ölçek boyutsal olarak kullanılabileceği gibi, düşük veya yüksek dissosiyasyonlu biçimde kategorik olarak da hizmet verebilir.

 

Testin Türü Nedir ?

 

Tarama Testi

 

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği kimlere uygulanır ?

 

Bu test yetişkin bireylere uygulanabilir.

 

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği nasıl uygulanır ?

 

Bu test, bireysel olarak uygulanır.

 

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte süre sınırlaması yoktur.

bottom of page