ERGEN

DANIŞMANLIĞI

Ergenlik dönemi, bireylerin hayatlarındaki en zorlu dönemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her dönemin kendisine has krizleri olduğu gibi bu dönemde de, döneme özgü bir takım aşılması gereken durumlar bulunmaktadır. Bu krizlerin sağlıklı olarak çözümlenmesi, bireyin kişilik özellikleri ve kimlik gelişiminde ciddi bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir şekilde çözümlenemeyen krizlerin genç yetişkinlik ya da erişkin yaşantısında farklı sorunlarla ilişkilendirilebilmesi olasıdır. Bu dönem birey için zor olduğu kadar aileler için de zorlayıcı bir süreçtir. Ergenlik dönemi ile kişi çocukluk ile genç yetişkinlik arasında, ani duygu değişimlerinin sıklıkla yaşandığı ve fiziksel olarak ciddi değişimler geçirdiği bir döneme girer. Değişim yalnızca fiziksel değildir. Duygular, davranışlar ve hatta düşünceler de bu dönemde değişmeye başlamaktadır. Kimlik kargaşası, bir gruba dahil olma ihtiyacı, cinsel olgunlaşma ve karşı cinse olan ilgi, çocuklukta koyulan kuralların esnetme ve daha fazla özgür olmaya yönelik karşı konulamaz arzular ergen bireyin zihnini fazlasıyla karıştırmaktadır. Bununla birlikte ebeveynlerin, kendini ailesine ve çevresine kanıtlama eğilimindeki ergen bireyin ihtiyaçlarını doğru anlayıp sağlıklı geri dönüşler veremediği durumlarda aile içi çatışmaların da etkisiyle ergenlerin davranış problemlerinin yanı sıra kanunen suç sayılabilecek bazı davranışlar sergileyebildiği ve kötü alışkanlıklar edinebildikleri bilinmektedir.

Psikolojik danışma, kendinizle, başkalarıyla ve genel olarak dünyayla ilişkiniz hakkında daha derin bir anlayışa yol açan bir içsel keşif sürecidir.

Ergen danışmanlığı ile ebeveynler çocuklarının içinde bulundukları gelişim dönemi, bu döneme ait krizler, bu dönemde çocuklarının fiziksel, fizyololojik, davranışsal ve duygusal değişimleri ve bu değişimlere yönelik doğru yaklaşımlar hakkında bilgilendirilirken; dönemi yaşayan bireyin kendini ve dünyayı anlamlandıracağı güvenli bir alan yaratılır. Bu sayede ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesinin önü açılırken, ergen bireylerin ise kimlik oluşturma sürecinde duygu ve düşüncelerini tanımalarına, onlar üzerinde kontrol sağlamalarına ve kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olmak amaçlanır.

Ergen Danışmanlığı Hangi Sorun Alanları Çalışılır ?

Aile- Ergen Çatışmaları

Bedensel Değişikliklere Adaptasyon

Kimlik Oluşumu

Sınav Kaygısı

Stres ve Stresle Başa Çıkma

Uyku Sorunları/ Kabus Görme

Dışlanma

Öfke Kontrolü

Sınav Kaygısı

Doğru Arkadaş Seçimleri ve Arkadaş İlişkileri

Davranış Problemleri

Ergenlikte yaşanan kayıp, ölüm ve yas süreçleri

Ergenlikte karşıt gelme

Ergenlikte takıntılı davranışlar

Meslek seçiminde kararsızlık

Rol model seçimleri

Sorumluluk duygusu gelişimi

Fobiler

Ergenlikte Dikkat Eksikliği Sorunları

Karşı Cinsle İlgili Sorunlar

Ergenlikte Suç İşleme

Karar Vermede Güçlük

Ergenlikte Madde Kullanımı

Teknolojik Bağımlılıklar

Şiddet ve Saldırganlık

Değişken Duygusal Tepkiler

Özgüven Sorunları

Okuldan Kaçma

Ergenlikte Madde Kullanımı

Ergenlikte cinsel sorunlar

Güven sorunları

İlişkilerde kıskançlık

Olumlu benlik kavramı geliştirme

Öfke ve saldırganlık

Gizliliğin Sınırları Nelerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası emirlerince; kişinin kendisine veya bir başkasına yönelik zarar verme eğiliminin varlığı veya planının gündeme gelmesi halinde psikolog – psikolojik danışmanın bu durumu yetkili mercilere bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Bunun dışında kalan her şeyin terapist ve danışan arasında özel ve gizli olarak kalması zorunludur.

Çalışma Saatlerimiz

Hafta içi:   10:00  -  19:00

Hafta sonu: 09:00  -  20:00

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Paris Caddesi

No:49/B Daire3

0312 428 4487

  • Facebook
  • Instagram

+90 (312) 428 44 87

+90 (312) 428 44 87

Hafta içi:    10:00 - 19:00 

Hafta sonu: 10:00 - 20:00 

  • Facebook
  • Instagram

Tüm Hakları Saklıdır

Terapal Psikoloji Logo.jpg