top of page

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi Nedir ?

 

 

     Tematik Algı Testi  Harward'ta geliştirilmiş bir projektif kişilik testidir ve  en sık tercih edilen psikolojik testlerden birisidir. Bireylerin geçmiş yaşantıları, dürtüleri, duygu ve davranışları, ilgi alanları, kişilik özellikleri gibi bireyi tanımayı ve anlamlandırmayı oldukça kolaylaştıran unsurlar hakkında geçerli ve güvenilir bilgiler sağlayan bilimsel bir araçtır. Bireyin yaşadığı iç uyuşmazlıklar, sahip olduğu ilgi ve motivasyonlar, eş ve iş seçimindeki motivler bu test ile ortaya konabilir. Kişinin rüyaları ve fantezilerini anlamlandırmayı kolaylaştırır.
 
 

Tematik Algı Testinin Nasıl Çalışır ?

 

 

     Tematik Algı Testi, 10’u cinsiyetlere göre farklılaşan, 21 tanesi ise her iki cinsiyete de uygulanabilecek toplam 31 resimden meydana gelir. Kişiliğin altında yatan dinamiklere erişilmek amaçlanır. Bu resimler kişilerin sosyal ve kişilerarası konumlarının değişikliklerini resmetmektir. Testi alan bireyden her resimde, gördüklerinden yola çıkarak bir hikaye oluşturması ve o an anlatması istenir. 

 

Testin Türü Nedir ?

Projektif Kişilik Testi

Tematik Algı Testi kimlere uygulanır ?

Bu test, 14 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanır.

Tematik Algı Testi nasıl uygulanır ?

Bu test, bireysel olarak uygulanır.

Tematik Algı Testi ne kadar sürede uygulanır ?

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte 30-60 dakika arasında tamamlanır.

bottom of page