top of page

BİREYSEL PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık, hem hayatın akışı içerisinde karşılaştığınız bir takım zorluklar ve günlük sorunlar hem de bu sorunların doğurduğu bozukluklar ile çalışmayı, bunları aşmayı ve tekrarlanmaması için önleyici faaliyetler kapsamında bireysel farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar. Bu amacına ulaşmak için psikolog - psikolojik danışman ve danışan arasında terapötik ittifak inşa edilen özel ve gizli bir süreç başlar. Her birey ve yaşadığı sorun biriciktir ve kendi içinde bağlamı ile ele alınmalıdır. Bu süreçte rahatsızlık duyulan durumların aşılması ve yaşanan sorunlarla baş edebilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Psikolojik danışma, kendinizle, başkalarıyla ve genel olarak dünyayla ilişkiniz hakkında daha derin bir anlayışa yol açan bir içsel keşif sürecidir.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Ne demek ?

Bireysel danışmanlık, bir psikolog ile çalışmayı içeren, duyumsanan rahatsızlık ve şikayetleri bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde inceleyen; bireyin davranışlarında değişimi hedefleyen , danışana farklı bakış açıları sağlayarak dugyusal ve davranışsal sorunları üzerinde kontrol becerisi kazandırmayı amaçlayan ve yapılandırılmış tekniklerin kullanıldığı bir çalışma sürecidir. Bu sürecin kişiye özel olduğunu anlıyor ve danışanlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

 

Problem çözme becerisi, sosyal beceriler, duygu düzenleme ve iletişim becerisi gibi kazanımlar ile danışanların artırılan iyilik halinin bundan sonra karşılaşacakları krizlere karşı korunmasını da amaçlamaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hangi Sorun Alanları Çalışılır ?

 • Sosyal Fobi

 • Stres ve Stresle Başa Çıkma

 • Öfke Kontrolü

 • Sınav Kaygısı

 • Kişisel Gelişim ve Özgüven

 • Günlük Yaşam Problemleri

 • İş Stresi

 • Fobiler

 • Karşı Cinsle İlgili Sorunlar

 • Kimlik Karmaşası

 • Karar Vermede Güçlük

 • Teknolojik Bağımlılıklar

 • İstifçilik

 • Yeme Kontrolü Vb.

Birinin size yol göstermesi, yardımcı olması için duygusal olarak bitkin, şaşkın ve belki biraz umutsuz olabilirsiniz, ancak sizi ve sorunlarınızı gerçekten anlayacak bir psikolog seçmek için kendinize bir şans tanıyın.

EMDR Travma Danışmanlığı

          EMDR, Türkçe karşılığı ile “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” demektir. İngilizcesi "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" tir. İngizlizce isminin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile adını almıştır. En basit tabiriyle etkisinden kolaylıkla çıkamadığımız yaşam olaylarını anlamlandırmak ve rahatmalayı hedefleyen bir tekniktir ve istenmeyen anılarla çalışmak için etkinliği klinik olarak kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir...

Gizliliğin Sınırları Nelerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası emirlerince; kişinin kendisine veya bir başkasına yönelik zarar verme eğiliminin varlığı veya planının gündeme gelmesi halinde psikolog – psikolojik danışmanın bu durumu yetkili mercilere bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Bunun dışında kalan her şeyin terapist ve danışan arasında özel ve gizli olarak kalması zorunludur.

Çalışma Saatlerimiz

Hafta içi:   10:00  -  19:00

Hafta sonu: 09:00  -  20:00

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Paris Caddesi

No:49/B Daire3

0312 428 4487

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page