top of page

Wais Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği

WAIS WESCHSLER Zeka Testi Nedir ?

     Wais Wechsler zeka testi 16 ve üzeri yaşlardaki bireylerin zihinsel yeteneklerinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir testtir. Wechsler sözel ve performans şeklinde iki temel bölümden meydana gelmektedir. Bu iki temel bölümden biri olan sözel bölüm kişinin; sözel muhakeme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek, sözel ifadelendirme gibi sözel becelerilerin değerlendirilmesi için geliştirilmiş alt testlerden meydana gelir. Performans olarak isimlendirilen bir diğer bölümü ise, görsel algısal organizasyon, görsel dikkat, üç boyutlu algılamala, operaktif bellek ve psiko-motor beceriler gibi performansın ön planda olduğu durumların ölçülmesi için geliştirilmiş özel alt testlerden meydana gelmektedir. Bu ana bölümlerin altında 4 endeks skor ve 14 alt boyut bulunmaktadır. Yapılan ölçümlerden elde edilen bilgiler ışığında terapi planı yeniden şekillendirilmekte ve danışanların en iyi, doğru ve kaliteli hizmeti almaları hususunda etkili bir araç olarak klinik ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte bireylerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konabilmekte ve arzu edilen doğrultuda bir gelişim ve değişim için gerekli adımların atılmasında değerli bir ölçme aracı olarak görülmektedir. Bu testin uygulama süresi 90 – 120 dakika arasında değişim gösterebilmektedir.

Testin Türü Nedir ?

Zeka Testi

Wais Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi ne kadar sürede uygulanır ?

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte yaklaşık 90 – 120 dk arası sürebilmektedir.

bottom of page