top of page

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Testler

Psikometrik testler çeşitli amaçlar için kullanılan ve gerektiğinde doğru tedaviye ulaşmanızı sağlayan bilimsel araçlardır. Bu araçlar; çözüme giden yolda sorunlarınızın daha kısa sürede ve daha ekonomik şekilde tepiti için geliştirilmiştir.

Testlerin uygulanma ve yorumlanma aşamalarının doğru ve tutarlı sonuçlar ortaya koyabilmesi için; uygulayıcı ve yorumlayıcının sertifikasyon sürecinden geçmiş bir uzman olması hayati önem arz etmektedir. 

Bu süreçte,

 ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli olan doğru ortamın hazırlanmasına değer veriyor,  

küçük çocuklardan yetişkinlere kadar tüm danışanlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

WİSC-IV Çocuk Zeka Testi
Denver Gelişimsel Tarama Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Sınav Kaygısı Ölçeği
Moxo Dikkat Testi
Bender- Gestald Görsel Motor Algılama Testi

          Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara yönelik geliştirilmiş ve günümüzde de oldukça yaygın olarak kullanılan bir zeka testidir. Yapılan ölçümler sayesinde yalnızca zeka düzeyi hakkında bilgi vermekle kalmaz, testi alan çocuğun güçlü ve zayıf yönlerine de ışık tutması konusunda oldukça değerli bir ölçme aracıdır. Bireysel farklılıklara göre yaklaşık 90 dakikada uygulama tamamlanır.  Çocuğun yaşıtlarına göre hangi pozisyonda olduğunun tayin edilmesi; desteklenmesi gereken alanların uygun şekilde desteklenmesinin yanı sıra, üstün zekalı çocuklar konusunda bir farkındalık yaratması en önemli işlevleridir.

          Denver Gelişimsel Tarama Testi (DENVER II) 0- 6 yaş aralığında yer alan küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunların tespiti için geliştirilen psikometrik bir gelişim testidir. Çocuğun yaşına uygun bazı becerileri değerlendirilir ve gelişimsel bozuklukların erken tespiti için son derece işlevseldir. DENVER II 134 maddde ve 4 alt bölümden meydana gelir.

          Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0- 6 yaş aralığında yer alan küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunların tespiti için geliştirilen psikometrik bir gelişim envanteridir. AGTE; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerinin gözlenip puanlanması ve ebeveynlere de birtakım sorular yöneltilmesi esasına dayanır.

          Driscoll (2007) tarafından geliştirilen Westside Sınav Kaygısı Ölçeği; sınav kaygısını azaltmaya yönelik programların etkililiğini belirlemek amacıyla oluşturulan, öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini ölçmeye yönelik tek faktörde on maddeden oluşan bir ölçektir. 

          Moxo, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar destekli olarak uygulanan, görsel ve işitsel çeldiricilerin bulunduğu bir dikkat ölçme testidir. Bu test, dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif şekilde ölçülmesi ve uygun norm gruplarına göre doğru yorumlanmasında oldukça etkili bir yöntemdir. 

          Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek ve değerlendirmek için kullanılan bir performans testidir. Bununla birlikte hem yetişkin, hem de çocuklarda regresyon, afazi, psikoz, fonksiyon kaybı veya organik beyin hasarlarını tespit etmek amacıyla sıklıkla kullanılan güvenilir bir testtir.

bottom of page