top of page

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir ?

 

 

     Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan ve 566 sorudan oluşan objektif bir kişilik testidir. Bireyin sahip olduğu kişilik özelliklerini objektif bir biçimde ve bilimsel bir metot ile ortaya koymaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın kullanılan kişilik testlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir.Bununla birlikte birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkesi için standardizasyonu yapılmıştır. Testin Türkiye uyarlaması yapılıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlandıktan sonra ülkemizde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Hangi Alt Ölçeklerden Oluşur ?

 

 

     Hipokondri, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Maskulinite – Feminite, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani ve Sosyal İzolasyon klinik testeri ve L-F-K geçerlilik alt ölçeklerinden meydana gelir.

 

 

​Testin Türü Nedir ?

 

Objektif Kişilik Testi

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) kimlere uygulanır ?

 

Bu test, 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanır.

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) nasıl uygulanır ?

 

Bu test, bireysel olarak uygulanır.

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte 60-90  dakika arasında tamamlanır.

bottom of page