top of page

Denver-II Gelişimsel Tarama Testi

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DENVER II) Nedir ?

 

 

          Denver Gelişimsel Tarama Testi (DENVER II) 0- 6 yaş aralığında yer alan küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunların tespiti için geliştirilen psikometrik bir gelişim testidir. Çocuğun yaşına uygun bazı becerileri değerlendirilir ve gelişimsel bozuklukların erken tespiti için son derece işlevseldir. DENVER II 134 maddde ve 4 alt bölümden meydana gelir.Bazı maddeler anneye sorularak, bazı maddeler ise çocuğun performansının gözlemine dayalı olarak ölçülür.

 

 

DENVER II hangi amaçlarla kullanılır ?​

 

 

          Denver Gelişimsel Tarama Testi (DENVER II), dışarıdan sağlıklı olarak gözüken çocukların, ihtimal dahilindeki risker yönünde taranmasına imkan sağlar. Yaşıtlarına nazaran gelişimsel olarak bir takım işlevlerinde gerilik şüphesi bulunan çocukların tespitinde sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte riskli bebekleri izlemede de en yaygın başvurulan testlerden birisidir. 

​ Testin Türü Nedir ?

 

Gelişim Tarama Testi

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi kimlere uygulanır ?

 

Bu test, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklara uygulanır.

 
Denver Gelişimsel Tarama Testi nasıl uygulanır ?

 

Bu test, ebeveyn eşliğinde uygulanır.

 
Denver Gelişimsel Tarama Testi  ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulaması süre sınırlaması dışındadır.

bottom of page