top of page

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Nedir ?

 

 

          Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0- 6 yaş aralığında yer alan küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunların tespiti için geliştirilen psikometrik bir gelişim envanteridir. AGTE; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerinin gözlenip puanlanması ve ebeveynlere de birtakım sorular yöneltilmesi esasına dayanır. Bununla birlikte dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım olmak üzere dört alt alandan meydana gelen Ankara Gelişim Tarama Envanteri 154 maddeden oluşur ve maddelere verilecek yanıtlar “Evet”, “Hayır” veya “Bilmiyorum” şeklindedir.

 

 

 Testin Türü Nedir ?

 

Gelişim Tarama Testi

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi kimlere uygulanır ?

 

Bu test, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklara uygulanır.

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi nasıl uygulanır ?

 

Bu test, ebeveyn eşliğinde uygulanır.

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi  ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulaması süre sınırlaması dışındadır.

bottom of page