top of page
EMDR

EMDR
Travma Danışmanlığı

EMDR Nedir ?

          EMDR, Türkçe karşılığı ile “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” demektir. İngilizcesi "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" tir. İngizlizce isminin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile adını almıştır. En basit tabiriyle etkisinden kolaylıkla çıkamadığımız yaşam olaylarını anlamlandırmak ve rahatmalayı hedefleyen bir tekniktir ve istenmeyen anılarla çalışmak için etkinliği klinik olarak kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. Adaptif bilgi işleme modeline dayanır ve bir çok otorite tarafından kabul görmüştür.

EMDR Nasıl Etki Eder ?

          EMDR, Türkçe karşılığı ile “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” demektir. İngilizcesi "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" tir. İngizlizce isminin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile adını almıştır. En basit tabiriyle etkisinden kolaylıkla çıkamadığımız yaşam olaylarını anlamlandırmak ve rahatmalayı hedefleyen bir tekniktir ve istenmeyen anılarla çalışmak için etkinliği klinik olarak kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. Adaptif bilgi işleme modeline dayanır ve bir çok otorite tarafından kabul görmüştür.

EMDR hangi durumlarda uygulanabilir?

          EMDR  doğal afetler, savaş, kaza ve kayıplar, taciz ve istismar gibi ciddi travmaların bireyde bıraktığı etkilerle mücadele etmek için kullanılabilir. Bununla beraber hemen her yaşta yaşanabilecek olumsuz yaşam olaylarıyla başa çıkmada uygulanabilir. Aile içi çatışmalar,iş, okul ve onu ilgilendiren zorluklar, ihmaller, başarısızlıklar, kabul görmeme ve aşağılanma gibi olumsuz yaşam olayları da EMDR çalışma alanlarına girmektedir.

EMDR nasıl uygulanır?

          EMDR uygulama yöntemi boyunca bilinçlilik halinin korunduğu bir süreçtir ve hipnoz ile karıştırılmaktadır. Bu uygulamada danışana rahatsızlık veren anılar belirlenir ve hedeflenen anılara erişim esnasında iki yönlü uyaranlar verilir. Bu uyaranlar göz hareketleri olabileceği gibi, ses veya iki yönlü dokunsal uyaranlar şeklinde de olabilir. Yaklaşımın merkezinde iki yönlü uyaran vermek yatar. Bu uyarım ile beynin iki yarım küresi arasında bir geçiş hedeflenir. Bu sayede istenmeyen veya olumsuz yaşam olaylarının yarattığı anılar yeniden işlenir ve izole olmuş anının, diğer anı ağlarıyla ilişki kurmasıyla bilginin uyumlu bir şekilde yeniden depolanması hedeflenir. Bu sayede danışan artık bu anı ile ilgili rahatsızlık duymaz ve anıya yeni bir pencereden bakması sağlanır.

bottom of page