top of page

Selma Eren Şakar

Uzman Psikolog

Psk. Selma Eren Şakar.jpg

     Selma Eren Şakar, psikoloji alanında geniş bir deneyime ve uzmanlığa sahip bir uzman psikolog. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde psikoloji lisansı aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde sosyal psikiyatri yüksek lisansı yapmıştır.

     Uzmanlık alanları arasında EMDR terapisi, BDT uygulayıcılığı, sorun çözme becerileri uygulayıcılığı ve şema terapisi bulunuyor. Hem çocuklarla ve gençlerle, hem de yetişkinlerle bireysel danışmanlık yapabilen Şakar'ın uzmanlık alanları arasında çift, aile ve evlilik danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, travma terapisi (EMDR), sınav kaygısı ve sosyal kaygı da yer alıyor.

     Çalisma hayatı Jandarma Genel Komutanlığı Dispanseri nde başlayıp, Çankaya Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı ve en son olarak da Sağlık Bakanlığı Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi nde toplamda 26 yıl psikolog olarak alanda ,bazı ruh sağlığı projelerinde çalışmıştır. Ayrıca Üniversitede "Sosyal Davranış" ve "Psikoloji ye Giriş" seçmeli derslerini vermiştir.

Eğitim ve Nitelikler

Eyl 2003 - Tem 2005

Yüksek Lisans

Eyl 1989 - Tem 1993

Lisans

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Psikiyatri, Yüksek Lisans

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Psikoloji, Lisans

 

İş Deneyimi

Eylül 2023 - Halen

Terapal Psikoloji

Nis 2014 - Eylül 2023

Sağlık Bakanlığı

Sağlıklı Yaşam Merkezi

Ağu 2010 - Ekim 2014

Sağlık Bakanlığı

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı

Ağu 2009 - Haz 2010

Sağlık Bakanlığı

Kars Devlet Hastanesi

Eki 2004 - Oca 2009

Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi

Eki 2000 - Oca 2004

Jandarma Okullar Komutanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Eki 1996 - Oca 2000

Jandarma Lojistik Komutanlığı Dispanseri

Eki 1994 - Oca 1996

Jandarma Lojistik Komutanlığı Gündüz Çocuk Bakım Evi

Uzman Psikolog

Ankara / Çankaya

Uzman Psikolog 

Ankara / Çankaya

 • Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

 • Eğitim Hizmetleri

 
 
 

Uzman Psikolog

Ankara 

 • Otizm, Çocuk İzlem Merkezleri, Kadına Yönelik Şiddet ve Mültecilerle ilgili Eğitim ve Projeler

 
 

Uzman Psikolog

Kars

 

 • Bireysel Yetişkin Psikolojik Danışmanlık

 
 

Uzman Psikolog

Ankara

 • Üniversite Öğrencileri ile Bireysel Psikolojik Danışmanlık

 • Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Oryantasyon Eğitimi

 • Personele Yönelik Bireysel Danışmanlık

 • Sosyal Davranış ve Psikolojiye Giriş Seçmeli Dersinde Öğretim Görevlisi

 
 
 
 

Psikolog

Ankara

 • Askeri Öğrencilere (Subay Astsubay ve Uzman Çavuş) Erlere ve Askeri Personel Yakınlarına Psikolojik Danışmanlık

 • Askeri Öğrencilere Stresle Başaçıkma, Öfke Kontrolü ve Eş Seçimi Konulu Derslerde Eğitmen

 • Askeri Personel Mülakatlarında Mülakat Komisyonu Üyesi

 
 
 
 

Psikolog

Ankara

 • Personel ve Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

 
 
 
 
 

Psikolog

Ankara

 • Türk Psikologlar Derneği Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı

 
 
 
 
 

Verilen Seminerler

 • Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları

 • Kendime İyi Bak (ACT)

 • Öfke ve Öfke Kontrolü

 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

 • Ruhsal Bozukluklar

 • İntihar ve İntiharı Önleme

 
 

Kurs
&
Meslek Programları

 • Aile Hekimliği Bilimsel Etkinlikleri Numune Hastanesi

 • Türk Psikologlar Derneği - Gözlem ve Görüşme Teknikleri

 • Türk Psikologlar Derneği - TAT Kursu

 • Türk Psikologlar Derneği - Trafik Psikolojisi ve Psikoteknik Değerlendirme

 • Türk Psikologlar Derneği – Çocuk Psikopatolojisi Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirme ve Tedavisi

 • MOXO Test Uygulayıcı Eğitimi

 • EMDR Uygulayıcı Eğitim ve Süpervizyonu

 • Davranış Bilimleri Enstitüsü Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi Prof. Dr. Uğur Öner

 • Sorun Yönetimi ve Fazlası Uygulayıcı Eğitimi - Dünya Sağlık Örgütü

 • Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi

 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı Eğitimi

 • Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

 • Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı 1. ve 2. Aşama Eğitimleri

 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi

 • Ankara İntiharı Önleme Sempozyumu

 • Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi

 • GATA Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı

 • Ulusal Psikoloji Kongresi

 • Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi EMDR Kongresi UNFPA İşbirliği İle Gerçekleşen Adölesan Sağlığı ve Gelişimi Çalıştayı

 • Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Ben Olsaydım Temasıyla Çankaya Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Psiko-Onkoloji Çalıştayı

 
 

Ölçme
&
Değerlendirme 

 • SCL 90

 • Moxo

 • KESİ CAGE AİD

 • MMPI

 • TAT

 • SCİD-1

 

Yayınlar

 • Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi  Sayı : 23    Ekim 2005  sf:18-19 ‘Yeni Bir Yaşama Başlarken’ Makale

 • Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi  Sayı:26      Ekim 2006  sf:52-53 ‘Yüksek Öğrenim Sürecinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Önemi ve Tercihi’ Makale

 • Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi Sayı: 28    Ocak 2008  sf:88-90 ‘Üniversite Gençliğinin Ruhsal Sorunları’ Makale

 • Tez No:164386 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinin Sosyal ve Kişisel Uyum Düzeylerinin İncelenmesi   2005 , 88 S. Ankara Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Evlilik Öncesi Muayene ve Danışmanlık Rehberi 2013 (Hazırlayanlar Ekip İçinde Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı Adına Yer Almak)

 
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page