top of page

Bender-Gestald Görsel Motor Algılama

Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi Nedir ?

 

 

          Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek ve değerlendirmek için kullanılan bir performans testidir. Bununla birlikte hem yetişkin, hem de çocuklarda regresyon, afazi, psikoz, fonksiyon kaybı veya organik beyin hasarlarını tespit etmek amacıyla sıklıkla kullanılan güvenilir bir testtir. Dokuz adet kart, boş bir kağıt, kalem ve silgi kullanılarak yapılan değerlendirme, hatalara göre puanlanır ve yüksek puan almak performans düşüklüğünü gösterir.

 Testin Türü Nedir ?

 

Performans Testi

 

Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi kimlere uygulanır ?

 

Bu test, 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır.

 

Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi nasıl uygulanır ?

 

Bu test, bireysel olarak veya grup halinde uygulanır.

 

Bender-Gestald Görsel Motor Algılama Testi  ne kadar sürede uygulanır ?

 

Test uygulamasında zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

bottom of page