top of page

Westside Sınav Kaygısı Ölçeği

          Ölçek Driscoll tarafından 2007 yılında geliştirilmiş Türkçeye üniversite öğrencileri için Totan ve Yavuz tarafından 2009 yılında uyarlanmıştır. Ölçek özgün formunda sınav kaygısını azaltmaya yönelik bir programın etkisini incelemede kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Driscoll tek bir boyutta on madde olarak ölçeği şekillendirirken Totan ve Yavuz bir maddenin iki farklı işaret değişken olarak tanımlanmasının Türkçe dil bilgisi için daha uygun olacağını düşünerek ölçeği on bir madde olarak Türkçeye çevirmişlerdir. Ölçeğin deneysel çalışmalarda sınav kaygısı düzeyini belirlemede kullandığında son teste ulaştığı puanların ön test ölçümüne göre daha az olduğunu belirlemiştir. Ayrıca ölçekten elde edilen sınav kaygısı puanlarının akademik başarıyla ilişkilendiğini bulmuştur.

 

 

 

Testin Türü                          : Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu   : Ortaokul ve lise çağındaki bireylere uygulanabilir.

Uygulama Esası                  : Test bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi                : Testte zaman sınırlaması yoktur.

bottom of page