top of page

Yukarıdaki online psikolojik test ile ücretsiz olarak; psikolojik durumunuz hakkında birtakım ipuçları edinebilirsiniz.
Unutmayınız ki, ulaştığınız sonuçlar bir tanı belirtmez ve tek başlarına geçerli ve güvenilir bir psikolojik değerlendirme sunmazlar. Amacımız, kendinizi tanıma ve anlamlandırma yolunda, size ışık tutacak unsurlara kolayca erişim sağlamanızdır.

Bilgileriniz hiçbir platformda kaydedilmez, saklanmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

bottom of page