top of page
terapal görüşme odası.jpg

0 (312) 428 4487

11:00 - 20:00 

Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Paris Caddesi 

Şili Meydan 49/B, No:3 Çankaya/ANKARA

WhatsApp Hattı

+90 312 428 44 87

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge
Hizmetlerimiz

Psikolojik Hizmetler

Bireysel Psikolojik
Danışmanlık

Danışmanlık hizmetlerimiz destekleyici, yargılayıcı olmayan bir atmosferde yürütülmekte ve danışmanlık seanslarımız her zaman gizli tutulmaktadır.
İlk toplantıdan itibaren, seansların kişiye özel şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çocuk ve Ergen
Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı ile; çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat veriyor, sorunları çözmelerine yardımcı olmak için onlarla iletişim kuruyor ve oyun oynuyoruz. Çocuk ve ergenlerin; yaşam hakkında düşünceler, gelişimsel krizler, okul başarısı ve sınav kaygısı gibi konuları ifade edebilmelerine imkan sağlıyoruz

Çift, Aile
ve
Evlilik Danışmanlığı

Çift ve Aile Danışmanlığı ile; çiftlerin sorunlarını çözmeye yönelik kararlılıklarını cesaretlendirici bir atmosferde, iletişimsel, ilişkisel, veya cinsel problemlerini ortaya koyabilecekleri profesyonel bir alan yaratıyoruz.

Kurumsal Danışmanlık

ve

Eğitim Hizmetleri

Kurumsal danışmanlık hizmetlerimizin amacı, bireylerin iş memnuniyetini arttırmak, potansiyellerini keşfetmeleri konusunda destek sağlamaktır. Bunula birlikte mesleki tükenmişlik, mobbing, iş stresi ve iletişim sorunları gibi konularla çalışarak kurumsal refahı artırmayı hedefliyoruz.

Fikir Sahibi Olun

Ücretsiz Online Psikolojik Testler

Aşağıdaki online psikolojik testler aracılığı ile ücretsiz olarak; psikolojik durumunuz hakkında birtakım ipuçları edinebilirsiniz.
Unutmayınız ki, ulaştığınız sonuçlar bir tanı belirtmez ve tek başlarına geçerli ve güvenilir bir psikolojik değerlendirme sunmazlar. Amacımız, kendinizi tanıma ve anlamlandırma yolunda, size ışık tutacak unsurlara kolayca erişim sağlamanızdır.

Bilgileriniz hiçbir platformda kaydedilmez, saklanmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Beck Depresyon

Envanteri

21 Sorudan oluşur. Minimal, hafif, orta ve şiddetli belirtilerinin tespitinde güvenilirdir.

Beck Anksiyete

Envanteri

21 sorudan oluşur. Bireylerin kaygı  düzeylerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

Obsesif Kompulsif Belirti

Testi

37 sorudan oluşur. beliritlerin tespiti amacıyla kullanılmaktadır.

Testler

Bilimsel Yöntemlerle Detaylı Değerlendirme

Psikolojik Test ve Ölçekler

Bireylerin zeka, kişilik özellikleri, yetenek ve becerileri, güçlü ve zayıf yönleri, tutumları ve olası şikayetlerinin düzeylerini belirlemede kullanılan; nesnel, bilimsel ve güvenilir araçlardır. 

Yetişkin Bireylere

Yönelik Testler

Çift ve Ailelere

Yönelik Testler

Çocuk ve Ergenlere

Yönelik Testler

bottom of page